Archív 2014/2015

LYŽIARSKY ZJAZDOVÝ VÝCVIK


V dňoch 09.02. - 13.02.2015 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v lyžiarskom stredisku Snowland – Valčianska dolina. LZV sa zúčastnilo 33 žiakov (15 žiakov zo 7.A a 18  žiakov zo 7. B triedy), 3 učitelia – lyžiarski inštruktori ( Mgr. Barbora Miková, Mgr. Monika Staňová a Mgr. Monika Mihaliaková). Zdravotník (Ľudmila Porubčanská), spolu 36 osôb.

Ubytovanie bolo zabezpečené v ubytovacom zariadení Hostel u Yetiho - v dvoj ,štvor a päť- lôžkových izbách s prístelkami, spoločenskou miestnosťou,  spoločnými sprchami a WC. Stravovanie bolo zabezpečené v reštaurácii Humno s plnou penziou a celodenným pitným režimom,  ktorá sa nachádza 50 metrov od ubytovacieho zariadenia. Preprava žiakov bola zabezpečená autobusom pána Hodoňa z Varína.

Denný režim bol organizovaný podľa spracovaného Denného harmonogramu činností a Rámcového programu činností mimo LZV, budíček bol o 07:30 hodine, večierka o 22:00 hodine. Samotný výcvik prebiehal pod vedením lyžiarskych inštruktorov, podľa spracovaného tematického plánu pre jednotlivé dni a úrovne. Družstvá lyžovali na  upravenom svahu,  vzdialenom 100 m od ubytovne.   K dispozícii boli 4 vleky a 1 sedačková lanovka. Všetci žiaci - aj začiatočníci zvládli základy zjazdového lyžovania.

Žiaci sa v priebehu celého LZV správali disciplinovane - na lyžiarskom svahu aj mimo neho, v ubytovacom zariadení,  pri stravovaní v reštaurácii,  pri preprave v autobuse, ako aj v celom lyžiarskom stredisku. Nikto neporušil podmienky Vnútorného poriadku školy, Vnútorného poriadku ubytovacieho zariadenia, správali sa slušne a rešpektovali pokyny učiteľov - lyžiarskych inštruktorov.

Zdravotnícke zabezpečenie počas celého LZV zabezpečila  Ľudmila Porubčanská, ktorej v mene vedenia, pedagógov a žiakov ĎAKUJEME.  ĎAKUJEME aj Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Varín za finančný príspevok a podporu pri realizácii LZV.