Archív 2014/2015

Hudba - nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce


 Zaujať dnešnú mladú generáciu zaujímavým programom je pomerne ťažké. Hlavne vtedy, keď sa im ma priblížiť téma, ku ktorej nemajú vzťah, príp. o nej vedia len veľmi málo, pretože je mimo predmetu ich záujmu. Preto každý, komu sa to podarí, si zaslúži obdiv. Presne ako dvojica mladých ľudí - profesionálny moderátor, hudobník Radko Pažej a spevák, herec, muzikant, študent pedagogiky Jaro Gažo. Ich profesionalita, zodpovedný prístup k štruktúre programu, kreativita, pochopenie duše dieťaťa priniesli svoje ovocie. V ich podaní bol muzikál nielen príjemným spestrením marcového dňa , ale formou blízkou deťom urobili prierez rôznymi druhmi muzikálu od roku 1927 po súčasnosť, umožnili im vyjadriť svoje pocity, názory a nenásilnou formou im ukázali krásu, čaro a fenomén tohto literárno-hudobného žánru. Náš kraj je poznačený životom Juraja Jánošíka takmer na každom kroku, je preto samozrejmé, že program musel na žiadosť žiakov vrcholiť sólom Juraja Jánošíka z muzikálu Maľované na skle, ktoré naši žiaci navštívili v MD Žilina. Sála kultúrneho domu sa ozývala spevom viac ako sto detí a príjemnú pohodu z koncertu si žiaci odniesli so sebou do školy a veríme, že i do ďalšieho života.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie účinkujúcim a veríme, že našu školu nenavštívili posledný raz. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, pretože čas prežitý v ich spoločnosti nebol stratený, práve naopak - obohatil všetkých prítomných!

Za všetkých na záver slová našich žiakov: 

Mne sa na koncerte páčilo, že speváci boli veselí a milí, chceli nás rozosmiať a veľa naučiť. Hlavne to, že máme rozdávať lásku. (Kristína Ďurčová)

Mne sa veľmi páčili všetky pesničky. Speváci mali zmysel pre humor a dobre som sa zabavila. Naučila som sa, že i pesnička, ktorá je už stará, môže byť stále dobrá! (Ema Gecelovská)