Archív 2014/2015

Farský kostol


20. marca boli žiaci 5. ročníka na exkurzii vo farskom kostole vo Varíne. Boli sme si pozrieť bohoslužobné predmety, rúcha, liturgické knihy a ďalšie liturgické predmety. Prišiel pán kaplán, ktorý im všetko ukázal, vysvetlil použitie, symboliku, význam. Okrem toho im priniesol ukázať myrhu a veľmi vzácny, krásne voňajúci, olej.

Všetky tieto veci sú obsahom vyučovania NBV v piatom ročníku.

Zároveň žiaci zistili, že farský kostol je významná kultúrna pamiatka, že pochádza, približne, z 12. – 13. storočia, že je to jeden z najstarších kostolov v okolí. Bol v ňom pokrstený Juraj Jánošík a nachádza sa tu aj vzácna kamenná krstiteľnica.

Dozor – Mgr. Rafajdusová

 

              Mgr. Romančíková