Akcie 2014/2015

Sadíme rastlinky


 Tak ako minulý rok, aj tento rok sa deti z tried Lienok, Zajačikov, Včielok, Žabiek, Sovičiek a Mravčekov zúčastnili projektu „Od semienka k rastlinke”. Projekt bol realizovaný v rámci plnenia cieľov z environmentálnej výchovy. Deti si z domu priniesli rôzne semienka a s pani učiteľkami ich v triede zasadili. Ich kroky každé ráno viedli  k oknu, kde svoje rastlinky  kontrolovali, polievali, starali sa o ne a tešili sa z ich rastu.