Archív 2014/2015

Deň Zeme 4. ročník


 Tento krásny slnečný deň sme spoločne strávili zberom liečivých rastlín. Presunuli sme sa od školy ku horárni a na lúke žiaci zbierali liečivé rastliny. Niektorí žiaci si vyhľadávali liečivé rastliny v atlasoch. Žiaci zbierali prvosienku jarnú, podbeľ liečivý, pŕhľavu dvojdomú, pľúcnik lekársky. Cesta pokračovala ku Chate u Bohačiakov, kde sa žiaci občerstvili a oddýchli si. Cestou späť sme pozorovali prírodu.