Archív 2014/2015

Beseda s pani doktorkou


 Dňa 7. 5. 2015 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s lekárkou MUDr. K. Murajdovou.  Témou besedy bolo ľudské telo. Pani doktorka deťom zaujímavo a pútavo rozprávala o fungovaní ľudského tela a trpezlivo odpovedala aj na zvedavé otázky. Žiaci počúvali s veľkým záujmom, boli aktívni a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o svojom tele a o tom, ako si majú chrániť svoje zdravie. Pani doktorke Murajdovej ďakujeme, že si našla čas a prišla žiakom priblížiť tajomstvá fungovania ľudského tela.