Archív 2014/2015

List „adoptovanému“ spolužiakovi


 Žiaci našej školy už niekoľko rokov podporujú žiaka z Afriky, ktorého si „adoptovali“ na diaľku. Benard Omondi Auma, ktorý chodí do školy v Afrike nám pravidelne posiela listy, v ktorých nám opisuje svoju krajinu, počasie, ako trávi voľný čas, ako pomáha pri prácach na poli, pestovaní plodín. Taktiež nám píše o tom, ako sa mu v škole páči, a ktoré predmety ho bavia viac, ktoré menej. Ku každému listu prikladá hodnotenie svojho prospechu svojimi učiteľmi a riaditeľom školy. Keďže aj my chceme, aby vedel ako sa u nás máme, rozhodli sme sa mu napísať. Žiaci pripravili projekty, pridali sme sprievodný list a vložili do obálky, ktorá smerovala do Kene. Čakáme na odpoveď...