Archív 2014/2015

Dopravná výchova a mladý záchranár


 Dňa 27.05.2015 zažili žiaci  I. stupňa zážitkové vyučovanie – Dopravná výchova a mladý záchranár. Žiaci si spoločne v ročníkoch prezreli prezentáciu Bezpečne na bicykli – Bezpečná cesta do školy. Po prezentácii si žiaci 3. a 4. ročníka zopakovali desať pravidiel pre cyklistov a vymenovali časti príslušenstva bicykla. Absolvovali test – Pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. Žiaci 1. a 2. ročníka vyfarbovali maľovanky, vypracovávali pracovný list – Som cyklista v premávke . Niektorí žiaci prechádzali labyrintom s dopravnými značkami – pracovný list a hľadali cestu do školy. Vedomosti a zručnosti poskytovania prvej pomoci si žiaci vyskúšali spoločne s ôsmakmi, ktorí mladším žiakom predviedli ukážky prvej pomoci pri popálenine predlaktia a odrenine hornej končatiny. Ranenými boli mladší žiaci, ôsmaci poskytovali prvú pomoc. Po ukážke prvej pomoci si mladší žiaci medzi sebou skúšali techniky obväzovania. V skupinách si žiaci pripravili ošetrenie pri poranení kĺbov pri páde z bicykla a pri bodnutí hmyzom. Počas týchto aktivít sa žiaci stali vodičmi osobného auta, spolujazdcami a policajtmi vďaka pánovi inštruktorovi Ing. Samekovi z Autoškoly Samek. Deti získali od pána inštruktora vizitku a sladký cukrík. Všetci sme boli spokojní a odniesli sme si z tohto dňa pekné zážitky.