Akcie 2014/2015

Deň matiek


 Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy….
Dôležitosť mamy si uvedomuje každé jedno dieťa. Preto sa im deti chceli za ich lásku a starostlivosť poďakovať. So svojimi pani učiteľkami nacvičili besiedky plné básní, piesní, tancov, scénok  a pripravili pre svoje mamičky krásne darčeky. Potom už len netrpezlivo čakali na ten veľký deň, kedy svojej mamičke povedia ďakujem. Nejedna mamička vyronila slzu šťastia, keď videla svojho syna alebo dcérku ako hrdo pred ňou stojí s darčekom v rúčke a hovorí, že ju ľúbi.