Akcie 2014/2015

Predškoláci navštívili prvákov


 Materská škola v spolupráci so základnou školou a tiež  s pani učiteľkami predškolských tried a prvých ročníkov zorganizovali krátky „výmenný pobyt” predškolákov na hodine v prvom ročníku. Triedy Sovičiek a Mravčekov sa jedno dopoludnie vybrali pozrieť do tried 1.A a 1.B, ako to na hodine v základnej škole vyzerá. Pani učiteľky prvákov mali pre predškolákov pripravené zaujímavé aktivity. Ukázali deťom, ako sa prváci učia, čo všetko  už vedia a potom im dovolili prvýkrát neoficiálne zasadnúť do prváckych lavíc. Zadali im rôzne úlohy, ktoré predškoláci s pomocou prváčikov bez problémov zvládli. Predškolákom  sa hodina veľmi páčila  a odchádzali späť do škôlky s dobrými dojmami plní očakávania a radosti z nástupu do prvého ročníka.