Akcie 2014/2015

Jarné tvorivé dielne mravčekov


 Konečne k nám zavítala jar. Všetko sa rozzelenalo, zakvitlo. To podnietilo pani učiteľky z triedy Mravčekov zapojiť do výzdoby šatne a triedy aj rodičov detí. Jedno popoludnie zorganizovali jarné tvorivé dielne. Mamičky, babičky a sestričky spolu s deťmi z triedy Mravčekov maľovali, lepili a tvorili. Vznikli veľmi pekné jarné variácie, ktoré potom umiestnili ako výzdobu do šatne Mravčekov. Deti si užili pestré tvorivé popoludnie so svojimi príbuznými a natešené sa vracali domov.