Akcie 2014/2015

Učíme sa o zvieratkách


 Keď konečne prišla jar, najmenšie deti z triedy Žabiek sa učili a spoznávali domáce zvieratá a ich mláďatá. Pani učiteľka im hravou formou priblížila, ako žijú a aký úžitok z nich máme. Rozoznávali ich zvuky a následne napodobňovali, z čoho mali najväčšiu zábavu. Trieda Žabiek sa tak na chvíľu zmenila na gazdovský dvor, na ktorom žijú tie najmilšie mláďatká.