Akcie 2014/2015

Pváci na návšteve u predškolákov


 Ako veľa sa naučili prváci v Základnej škole, sme sa presvedčili na ukážkovej hodine, pri ktorej nám predviedli svoje vedomosti. Ale ani naši šikovní predškoláci nezaháľali a ukázali prvákom, akí sú šikovní. Prváci, plní nadšenia a radosti z toho, že opäť vidia známe priestory ich bývalých predškolských tried Sovičiek a Mravčekov, zasadli v materskej škole na malé stoličky a pozreli si krátke predstavenie našich predškolákov. Celé stretnutie nakoniec oslávili spoločnými hrami, ktoré ich tak bavili, že sa im nechcelo ani rozlúčiť.