Akcie 2014/2015

Sovičky navštívili zvieratká


 Deti z triedy Sovičiek navštívili v jedno dopoludnie „gazdovský dvor” u Bohačiakov. Prostredníctvom zážitkového učenia si utvrdili svoje poznatky o domácich zvieratkách. Naučili sa tiež, ako sa starať o holuby. Deti  holuby mohli hladiť, vyhadzovať ich do vzduchu, oboznamovali sa s prostredím v ktorom žijú, čím sa živia a čo všetko dokážu. S novými informáciami a zážitkami sa vrátili do škôlky.