Akcie 2014/2015

Rozlúčka s predškolákmi


 Predškoláci sa nelúčia len so svojimi pani učiteľkami  a triedami, ale aj s ostatnými škôlkarmi, pani kuchárkami a pani upratovačkami. A tak to bolo aj tento rok. Posledný deň sa vybrali navštíviť po triedach ostatných škôlkarov, pani upratovačky a do kuchyne aj pani kuchárky. Každému zaspievali spoločne rozlúčkovú pieseň a odovzdali darček na pamiatku a sladkú odmenu. Popriali veľa zdaru. A čo im poprajeme my?  „Prajeme vám šťastie, lásku, zdravie, milé detičky. A ešte niečo - nech máte v škole samé jedničky!”