Akcie 2014/2015

Veľký deň predškolákov


 A už je to tu. Koncoročný zvonec zazvonil, posledný deň je tu a predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov sa zišli, aby spolu tento veľký deň oslávili. Boli im odovzdané osvedčenia, diplomy a knižky ako pamiatka na materskú školu. Na záver ich čakalo malé občerstvenie a diskotéka, pri ktorej si spolu so svojimi deťmi zatancovali aj ich pani učiteľky.