Archív 2015/2016

Imatrikulácia prvákov


Dňa 13.11.2015 sa uskutočnili imatrikulácie našich prvákov. Deviataci symbolicky odovzdali štafetu začiatočníkom, malým prvákom. 

Našich najmenších žiakov prišli podporiť rodičia aj starí rodičia. Riaditeľka školy 53 krát symbolicky položila svoje žezlo na prvácke plecia, čím ich pasovala do stavu žiackeho. Každý si odniesol pasovací dekrét a malý darček, ktorí im pripravili tiež spolužiaci z vyšších ročníkov.

Po obrade pasovania slávnostne zložili sľub a krásne zaspievali prvácku hymnu. 

Deviataci prváčikov sprevádzali od začiatku až do konca.

Mgr. Zuzana Bieliková