Archív 2015/2016

Návšteva a vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne


Dňa 4. 11. 2015 si 28 žiakov prvého a druhého ročníka s pani učiteľkami Dominiakovou a Synákovou navštívilo obyvateľov z  Domu opatrovateľskej služby vo Varíne. Sú to najstarší obyvatelia, ktorých prišli pozdraviť a potešiť programom, ktorí si pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Básňami, piesňami, divadielkom o Červenej Čiapočke,  ale aj želaniami všetkého dobrého v ďalšom živote  ich oživili a rozveselili. Na konci  vystúpenia si spolu zaspievali známe ľudové piesne. Starkí ich vystúpenie  ocenili potleskom. Po vystúpení sa niektoré deti s nimi porozprávali. Deti odchádzali domov s dobrým pocitom a sladkou odmenou od pani riaditeľky Chovancovej. 

Návšteva najstarších obyvateľov  / niektorých imobilných /, deťom ukázala, že človek vo svojom životnom cykle zostarne, zoslabne aj to, že môže zostať odkázaný na pomoc druhých. Vystúpením deti potvrdili, že starí ľudia sú súčasťou nášho života a netreba na nich zabúdať. Deti prisľúbili, že starkých ešte prídu navštíviť.