Archív 2015/2016

Exkurzie do Diagnostického centra


Žiaci ôsmeho ročníka sa 26. novembra zúčastnili exkurzie do Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Exkurzia bola spojená s besedou so špeciálnou pedagogičkou, ktorá pracuje v centre už viac než 10 rokov a naši ôsmaci sa jej mohli opýtať na množstvo informácií o dievčatách, ktoré sú v centre umiestnené, o samotnom fungovaní centra i právnom poriadku pre mladistvých. Dievčatá i chlapci boli veľmi komunikatívni a všetky otázky im boli zodpovedané. Exkurzie tohto zamerania sú od žiakov prijímané veľmi pozitívne, pretože majú možnosť voľne diskutovať a zároveň si pozrieť aj priestory centra a zreálniť tak svoje predstavy o ňom.