Archív 2015/2016

Hviezdoslavov Kubín


Dňa 17. 2. 2016 sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V recitovaní poézie a prózy súťažilo 26 žiakov. V kategórii prednes poézie 3. miesto získala Annamária Kapasná z 2. B, 2. miesto Richard Rybár z 3. B a 1. miesto Katarína Vojteková z 3. B. V kategórii prednes prózy 3. miesto získal Dawid Bohačiak zo 4. B, 2. miesto Júlia Chytilová zo 4. B a 1. miesto Terézia Chrapčíková z 3. B. Víťazi obidvoch kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodovom kole v Žiline.