Archív 2015/2016

Bezpečne na bicykli


BLAHOŽELANIE

Žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojili do celoslovenskej súťaže , ktorú vyhlásil Wolksvagen  pre žiakov  5.-9. ročníka ZŠ.  Súťaž prebiehala od októbra 2015 do januára 2016.  Do súťaže  bolo zapojených 240 škôl z celého Slovenska. Celkové výsledky nás potešili, pretože podľa počtu zapojených žiakov sme sa umiestnili na 3. mieste. Z našej školy sa zapojilo 91 žiakov. Taktiež podľa počtu odohratých hier získala ZŠ Varín 3. miesto. Náš žiak Šimon Akantis obsadil  9. miesto za 89 401 bodov, čo je veľmi pekný úspech. Aj Samuel Akantis potešil 38 miestom za 85 264 bodov. Obidvom blahoželáme k úspechu.

Koordinátor Dopravnej výchovy