Archív 2015/2016

Marec - Mesiac knihy


 

Marec mesiac knihy je,
každý prvák to už vie.

Do knižnice zavítajú deti radi,
lebo sú s ňou veľkí kamaráti.

Trpaslíci a Snehulienka sú čitateľovi známi,
koho nepozná, s ním sa ešte zoznámi.

Čitateľský preukaz si so sebou nes,
vysnívanú knižku požičaj si dnes.

 

Dňa 17.3.2016 navštívili prváci knižnicu v obci Varín. Deti privítali tety, ktoré pracujú v knižnici. Pani Rolková oboznámila prvákov, ako budúcich čitateľov, s pravidlami, ktoré návštevníci knižnice dodržiavajú počas návštevy v knižnici. Dôležité je, aby deti mali čitateľský preukaz. Knihu si môžu vypožičať na jeden mesiac.                                                                                                                                                                    

Deti si mohli poprezerať rozprávkové knihy, encyklopédie. Spoločne sme sa porozprávali o knihách. Knižku, ktorá sa im páčila, si mohli žiaci požičať.

Na záver dostali deti čitateľský preukaz, sladkú odmenu a maľovanku.

Prváci sa poďakovali tetám za príjemne strávené dopoludnie v knižnici a popriali im veľa návštevníkov - dobrých čitateľov.