Archív 2015/2016

Pravda o drogách


Drogová situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Na ZŠ má každý piaty žiak skúsenosť s ilegálnou drogou. Pred tromi rokmi to bol "len" každý šiesty. To je nárast o 36%. Pre budúcnosť to znamená zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje.

Z tohto dôvodu sa na našej škole uskutočnila prednáška pre žiakov piatych ročníkov, ktorá mala názov Pravda o drogách. Organizátorom bola nezisková organizácia Slovensko bez drog a prednášajúcim lektorom bol pán Prekop.

Cieľom organizácie je poskytovať deťom pravdivé informácie o účinkoch drog ešte predtým, ako ich dosiahnu drogoví díleri, aby sa mohli sami rozhodnúť, či budú brať drogy. Aby vedeli, že drogy nie sú otázkou frajeriny, že tu nejde o to, aby som bol ako kamarát, aby som zapadol do skupiny, ale aby si uvedomili, že im ide naozaj o život. Ich vlastný ako aj ich rodín.

Na záver deti zložili sľub protidrogového šerifa a sľúbili, že budú bojovať proti tejto chorobe spoločnosti, ktorá zabíja človeka, rodiny aj spoločnosť.

Drogová závislosť ohrozuje život každého z nás. Preto sa jej snažíme predchádzať.