Akcie 2015/2016

Plavecký kurz pre predškolákov


1. ročník kurzu plávania  pre predškolákov z tried „ Sovičiek a Mravčekov “ organizovala  naša materská škola v dňoch 8.3.2016 - 14.3.2016. Plávanie sa uskutočnilo v spolupráci s plaveckou školou Nereus v krytej plavárni Žilina.

Cieľom kurzu bolo, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k vodnému prostrediu a oboznámili sa s vlastnosťami vody. Vyškolení inštruktori im hravým spôsobom umožnili zvládnuť prirodzený a radostný pohyb vo vode.  Naučili ich skákať do vody nohami napred, vznášať sa na hladine. Osvojili si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín.

Čo je ale najdôležitejšie, naučili sa nebáť vody a prežili veľa radostných zážitkov.

Odmenou za ich snahu bolo „ mokré “ vysvedčenie, ktoré získalo každé dieťa. A čo bolo našou odmenou? Šťastné tváre detí a spokojnosť rodičov.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo úspešne zahájiť prvý ročník kurzu plávania a už teraz sa tešíme na ďalší, ktorý  absolvujú  naši budúci predškoláci zase o rok.