Archív 2015/2016

Shakespeare´s Day


V polovici apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil  už 3. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola sa zapojili žiaci druhého až deviateho ročníka. Väčšina žiakov si ako súťažnú ukážku zvolila báseň.  Súťažilo sa v troch kategóriách:

 

 

  1. žiaci 2.,3.,4. ročníka
  2. žiaci 5., 6., 7. ročníka
  3. žiaci 8., 9. ročníka

V prvej kategórii získala prvé miesto žiačka IV.B triedy Julka Chytilová. V druhej kategórii bola najlepšia Terezka Schrollová z triedy VI.B. V poslednej kategórii boli najlepšie 2 žiačky, Miška Dikošová  a Lenka Pekarová, obidve z triedy IX.A. Súťažiaci boli odmenení drobnými sladkosťami a tí najlepší získali diplom a vecné ceny. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na mestskom kole, ktoré sa uskutoční v Krajskej knižnici v Žiline.