Archív 2015/2016

Plavecký výcvik


V dňoch od 18.04. – 22.04.2015 sa uskutočnil zdokonaľovací výcvik žiakov 5. ročníka v Mestskej plavárni v Žiline . Výcvik bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy NEREUS. Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, prípravné cvičenia, plávanie na výdrž...) a snažil sa žiakov čo najviac motivovať k ďalším výkonom. Žiaci boli veľmi disciplinovaní. Tréneri s nimi boli veľmi spokojní, povedali nám, že žiaci boli veľmi dobrí, disciplinovaní, vychovaní ale aj veľmi šikovní.
Žiaci mali z kurzu veľmi dobrý pocit a veľa pekných zážitkov.Na konci kurzu žiaci získali svoje ohodnotenie v podobe „MOKRÉHO VYSVEDČENIA“. Zároveň sme dostali CD s fotkami z výcviku.