Archív 2015/2016

Děti před oponou 2016


 Dňa 29.4. 2016 sa žiaci druhého ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín zúčastnili na veľmi peknom podujatí Děti před oponou 2016, ktoré im bolo sprostredkované prostredníctvom ZMOS – Belá - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. Z terchovskej doliny vystúpili i žiaci z obce Dolná Tižina.

 Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej spolupráce škôl Slovenskej a Českej republiky.

 14. ročník kultúrnej akcie prebiehal pod záštitou Základnej školy a Mateřskej školy Třanovice a Obecného úradu Třanovice.  Bola to prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov a hudobno-speváckej skupiny z okolia obce Třanovice a Slovenska. Videli sme zaujímavé výkony detí z Česka . Každé vystúpenie bolo osobité a všetky predstavenia si zaslúžili veľký potlesk. Videli sme rozprávky, scénické čítanie ale aj folklórne hudobno-spevácke pásmo.

 Žiaci zo ZŠ Varín sa predstavili s dvomi vystúpeniami. Deti sa hereckej úlohy zhostili veľmi dobre. Zahrali rozprávky o Červenej čiapočke a Horí, horí, mačkin dom. Za svoje vystúpenie boli odmenení potleskom, pamätným pohárom, diplomom, ale aj balíčkami so sladkosťami. Po celý čas sa o nás veľmi dobre starali. Pochutnali sme si na výborných koláčikoch a pohostení, ktoré pripravili maminky našich nových českých kamarátov.

 Po slávnostnom ukončení sa nám venoval riaditeľ školy Mgr. David Molitor. Poukazoval nám blízke okolie, rybníky a previedol nás po Náučnej ceste za poznaním obce Třanovice. Pozval nás aj na prehliadku ich málotriednej školy. Mali sme čo obdivovať. Krásne triedy materskej školy a školy boli nádherne vyzdobené maľbami a vlastnoručne vyrobenou keramikou, vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami. Nechýbala ani telocvičňa, družina, jedáleň s kuchyňou, miestnosti na krúžky. Obdivovali sme aj ,,keramikáreň“ s hrnčiarskou pecou. Po prehliadke školy sme si mohli oddýchnuť, ale i zahrať sa na školskom ihrisku. Spokojní a plní nových dojmov a krásnych zážitkov sme sa vrátili domov.

 Za všetky tieto zážitky sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným ľuďom z Třanovíc, a predovšetkým pánovi starostovi a pánovi riaditeľovi z Třanovíc. Naše poďakovanie patrí aj i Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina, bez ktorých by toto nebolo možné. Tešíme sa na ďalšie pozvanie a stretnutie v Třanoviciach.