Archív 2015/2016

Mladý zdravotník


24. mája 2016 sa na Základnej škole V. Javorku v Žiline uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Našu školu reprezentovali za druhý stupeň Mária Gáborová, Simona Hrušková, Andrej Akantis, Samuel Akantis, Šimon Akantis - žiaci deviateho ročníka. Súťaže sa zúčastnilo trinásť základných škôl. Žiaci si preverili testom svoje vedomosti z histórie Červeného kríža a poskytovania prvej pomoci. V praktickej časti ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii zraneného, pri otvorenej zlomenine, pri poranení elektrickým prúdom, pri epileptickom záchvate, pri poranení hlavy a ruky. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie. Naše družstvo získalo 3. miesto. Radosť z víťazstva, dobrý pocit zo svojho výkonu sprevádzali žiakov cestou domov. Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anne Bielkovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže. Ďakujeme organizátorom súťaže za nové vedomosti a praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci zranenému.