Akcie 2015/2016

ZVEDAVÝ SLONÍK


Aj tento rok naši najväčší škôlkari navštívili bábkové divadlo v Žiline. Už len cesta autobusom bola pre deti z tried sovičiek a mravčekov veľkým zážitkom. Predstavenie o zvedavom sloníkovi bolo veľmi poučné a pútavé a deti miestami ani nedýchali. To, že sa im predstavenie veľmi páčilo vyjadrili na konci búrlivým potleskom. Za toto predstavenie bábkovému divadlu veľmi ďakujeme, pretože jeho návšteva bola pre deti aj naše pani učiteľky naozaj veľkým zážitkom.