Akcie 2015/2016

HASIČI OSLAVUJÚ


„ HORÍ, HORÍ, IDÚ HASIČI “….tak sa spieva v jednej známej pesničke ktorú ovládajú aj deti z našej materskej školy. Naši varínsky hasiči oslavovali veľmi pekné výročie a pri tejto slávnosti nemohli chýbať ani naši predškoláci z triedy mravčekov. Do ďakovnej kytice k tomuto výročiu prispeli aj oni krátkym vystúpením, ktorým chceli vyjadriť našim hasičom vďaku za to, čo pre nás v rámci dobrovoľnosti vykonávajú. ĎAKUJEME!