Akcie 2015/2016

Mravčeky vystupujú na oslave matiek


Deti z triedy mravčekov sa zúčastnili oslave na námestí ku Dňu matiek, ktorý organizovala naša obec. V mene škôlky tak prispeli aj oni svojim vystúpením k spestreniu popoludnia a takto našim mamám poďakovali. Deti mali veľký úspech a vyslúžili si za vystúpenie obrovský potlesk.