Akcie 2015/2016

MDD - športový deň


Aj tento rok sme spolu oslávili sviatok našich škôlkarov. Deti z tried mravčekov, sovičiek, žabiek, lienok a včielok sa jedno dopoludnie vybrali na ihrisko, aby tento deň oslávili všetci spolu so svojimi pani učiteľkami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu súťaží, zábavy a smiechu. Pre našich najmenších škôlkarov z triedy zajačikov by bol tento výlet ešte náročný, preto toto dopoludnie strávili so svojimi pani učiteľkami v areáli našej MŠ. Ani oni však o zábavu neboli ukrátení. Pani učiteľky si pripravili pre deti pekný program aj sladkú odmenu. Všetci sa potom spokojní a aj trochu unavení vrátili do svojich tried.