Akcie 2015/2016

Rozlúčka s predškolákmi - vydávanie osvedčení, diplomov…


“Zazvoň zvonéčku, zazvoň ešte raz, ideme do škôlky posledný raz…” táto pieseň sa niesla triedami MŠ keď sa s ostatnými škôlkarmi lúčili predškoláci z tried sovičiek a mravčekov. Pekne zaspievali ostatným škôlkarom, potešili ich sladkou odmenou a odišli do svojich tried, kde od svojich pani učiteliek dostali diplomy a osvedčenia o absolvovaní materskej školy. A školský rok sa môže začať…