Hlavná stránka

Kúzelná fyzika


Dňa 8.3. 2017 k nám na školu zavítal Michal Figura z Prešova s Kúzelnou  fyzikou – s pásmom experimentov s fyzikálnou podstatou.

Pán Figura nám ukazoval, kde všade sa v dnešnej dobe využíva fyzika. Či už v magnetoch, ktoré máme na chladničke alebo v rýchlovlakoch. Predviedol vodné pieskové a medové hodiny. Vysvetlil nám, ako fungujú magnetické rýchlovlaky v Japonsku a ako dokážu dosiahnuť takú veľkú rýchlosť. Dozvedeli sme sa, ako sa pomocou zrkadiel vypočítala vzdialenosť Zeme od Mesiaca. Zaujímavé boli pokusy aj s kvapalinami a zrkadlami. Na záver si mohli žiaci niektoré experimenty vyskúšat aj sami – gyroskop, magnetickú levitáciu...

Cieľom aktivity bolo netradičnou formou zapojiť žiakov do fyzikálnych experimentov, poukázať na možnosti využitia fyzikálnych poznatkov v bežnom živote, ale aj vzbudiť záujem detí o štúdium fyziky.