Akcie 2016/2017

Predplavecká príprava predškolákov


Aj tento rok si boli predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov zaplávať. Po úspešnom minuloročnom 1. ročníku plaveckého kurzu sa naša škôlka rozhodla aj tento rok poskytnúť našim deťom plavecký kurz v spolupráci s plaveckou školou Nereus v Žiline. Záujem bol veľký a z plaveckého výcviku mali deti veľkú radosť. Počas jedného týždňa sa každý deň zdokonaľovali v oboznamovaní sa s vodou. Inštruktori boli veľmi milí, starostliví a ústretoví. Zážitok bol pre deti obrovský. Ku koncu týždňa aj tí bojazliví boli vo vode ako doma a každý si z nich odniesol so sebou po ukončení kurzu aj „ mokré vysvedčenie “. Z plaveckej výučby sa vracali síce unavení, ale za to veľmi spokojní. Plaveckej škole týmto veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.