Akcie 2016/2017

Od semienka k rastlinke


Po oboznámení sa s významom vody sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Zajačikov, Včielok, Lienok a Žabiek oboznamovali s významom rastlinstva v našom živote. A ako najlepšie dokážu pochopiť maličkí rast rastliniek ak nie priamym pozorovaním? Aj u nás v škôlke sa preto v každej triede jedno dopoludnie veselo sadilo. Deti si sadenie semienok vychutnávali a dennodenne pozorujú ich rast v triede. A či niečo vypestujú? Necháme sa prekvapiť...