Hlavná stránka

Prázdninové želanie


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku želá všetkým zamestnancom - pedagogickým a nepedagogickým, žiakom a ich rodičom leto plné pohody, nových zážitkov a zábavy. Nech je toto obdobie pre každého z Vás obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie.