Oznamy

POĎAKOVANIE


V mene ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne by sme sa radi čo najsrdečnejšie poďakovali pani Zuzke HodoňovejJánovi Hodoňovi za sladkú a osviežujúcu zmrzlinu, na ktorej si pochutnali nielen žiaci, ale aj pedagógovia z našej školy. Ešte raz Vám ďakujeme!

Kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne