Akcie 2016/2017

Predškoláci a ich posledný deň v škôlke


Posledný Júnový deň sa triedami škôlky ozýval spev detí. To sa s ostatnými škôlkarmi lúčili naši predškoláci z tried Mravčekov a Sovičiek. Brány materskej školy sa im zatvoria a otvoria sa brány základnej školy. Zase o rok starší, pripravení na nové zážitky, ale aj na nové povinnosti. My im prajeme, aby ich v tomto ďalšom životnom kroku sprevádzalo množstvo úspechov. A všetky vedomosti, ktoré sme im počas rokov strávených v materskej škole odovzdali, nech využijú v ich ďalšom živote.