Akcie 2016/2017

Tablo predškolákov


Aj tento rok sa s nami lúčia naši najstarší - predškoláci. Deti z tried sovičiek a mravčekov sa jedno dopoludnie vybrali k obchodu pána Bolčeka, aby do výkladu – tak ako veľkí maturanti, umiestnili tablo so svojimi fotografiami.  Tablo predškolákov sa už stalo v našej materskej škole tradíciou. Každý z občanov sa určite pri výklade zastaví a pozrie, kto z radov škôlkarov už pôjde do školy. A my všetci sa z ich postupu veľmi tešíme.