Oznamy

Začiatok školského roka


Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy!

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 9.00h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični a v triedach.

Slávnostná omša vo varínskom Kostole Najsvätejšej Trojice začne o 8.00 h.

Teší sa na vás kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku

Stravovanie v školskej jedálni je možné od 5. septembra 2017.

Každý žiak sa môže u triedneho učiteľa prihlásiť na stravu a v triede dostane aj prihlášku na stravovanie, ktorú musí vyplniť rodič. Vyplnenú prihlášku je potrebné priniesť triednemu učiteľovi, alebo do školskej jedálne.

Školský klub detí zaháji svoju činnosť od 5. septembra 2017.
(Prihlášky dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.)