Oznamy

Harmonogram rodičovských združení v školskom roku 2017/2018


Plenárne rodičovské združenie
Triedne rodičovské združenia

12.09.2017 o 16.00 h
12.9.2017 o 17.00 h

Triedne rodičovské združenia

23.11.2017 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.01.2018 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.04.2018 o 15.00 h