Hlavná stránka

Nový školský rok


Vážení učitelia,  dovoľte, aby sme Vám do nového  školského  roka 2017/2018  popriali veľa  zdravia, optimizmu a neutíchajúceho  entuziazmu pri plnení  náročných  úloh.

Milí žiaci, želáme  vám,  aby  ste   počas tohto  školského roka pristupovali  ku svojim školským povinnostiam a ku  vzdelávaniu zodpovedne a svedomito. Veríme,  že  dokážete svojou snahou, húževnatosťou a vytrvalosťou  prekonávať  i ťažké prekážky a  túžbou po poznaní a zdokonaľovaní dosiahnuť tie  najlepšie vzdelávacie výsledky. Želáme  si, aby  ste  prezentovali  svoj  talent a reprezentovali tak nielen seba, učiteľov a zároveň i školu. Vieme, že popri  základných  povinnostiach zvládate  aj mimoškolské aktivity, navštevujete záujmové krúžky, zapájate  sa do súťaží, olympiád, pracujete  na  projektoch. Vo  všetkých  Vašich  aktivitách  sa odrážajú  Vaše  schopnosti  a zručnosti. Rozvíjajte ich pre  radosť a pre  Vašu  budúcnosť.

Vedenie  školy