Hlavná stránka

Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu


Výsledky:

I. stupeň:

  1. miesto: 1.B
  2. miesto: 4.B
  3. miesto: 1.A

II.stupeň:

  1. miesto: 6.A
  2. miesto: 9.A
  3. miesto: 7.A