Hlavná stránka

Rozhlasová relácia: Tichá noc u nás a vo svete


V piatok 22. 12. 2017 si naši žiaci zo šiestych a siedmych ročníkov pripravili pre nás rozhlasovú reláciu s názvom Tichá noc u nás a vo svete. Predvianočný čas nám spríjemnili piesňami, ktoré sa naučili v troch jazykoch- Angličtine, Nemčine a Ruštine. Angličtinári a  Nemčinári nám pripomenuli najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc aj ako Silent Night Holy Night, či Stille Nacht, heilige Nacht. Ruštinári nám zaspievali taktiež známu pieseň - Vyrástla štíhla jedlička v podaní: V Lesu Rodilas Jolocka. Takýmto spôsobom sme chceli upriamiť pozornosť na dôležitosť a čaro vianočných sviatkov, ktoré dokážu spojiť vo svojom posolstve krajiny a národy v celom svete. Tichá noc, svätá noc je známa nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta a spieva sa už vo viac ako 200 jazykoch. Aj na Slovensku sa táto svetoznáma rakúska pieseň hrá a spieva vo vianočnom období nielen v kostoloch, ale i na adventných a predvianočných koncertoch. Táto pieseň prvýkrát zaznela na Vianoce roku 1818 v kostolíku v rakúskom Oberndorfe. Text piesne zložil Joseph Mohr, rodák zo Salzburgu. Ten požiadal učiteľa Franza Xavera Grubera, aby k jeho básni dotvoril vhodnú melódiu. Skomponoval ju za necelú hodinu.

Tak vznikla nesmrteľná melódia, ktorá dodnes spája v rovnaký vianočný deň mnoho národov a odlišných kultúr.