Hlavná stránka

Aktivity február 2018


Aktivita
Termín
Určené
Návšteva bábkového divadla (Perinbaba)
13.2.2018
1.a 2. ročník
Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana -náučný divadelno-šermiarsky program
05.02.2018
pre žiakov 3.-9.ročníka
Listy pre olympionikov – štvrtáci píšu listy slovenským reprezentantom
február 2018
 
Karneval v ŠKD
február 2018
 
Osadenie hniezda pre bociana bieleho v Mojši
28.02.2018
 
Triedne rodičovské združenie pre rodičov deviatakov a deviatakov so zástupcami stredných škôl
06.02.2018
 
Slávnostné imatrikulácie prvákov
09.02.2018 o 15.00 h
 
Valentínska diskotéka a karneval pre mladších žiakov
do 14.02.2018
 
Súťaž o najväčšieho snehuliaka a najkrajšiu snehovú sochu
február 2018
 
Školská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže – Hviezdoslavov Kubín
07.02.2018
 
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže – Hviezdoslavov Kubín
27. 2. 2018
žiaci 2.- 4. ročníka
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže – Hviezdoslavov Kubín
28. 2. 2018
žiaci 5.- 9. ročníka
Tematický poldeň – Integrované tematické vyučovanie – Fašiangy, fašiangový sprievod a tradície
06.02.2018
 
Celoslovenská výtvarná súťaž – Vesmír očami detí
12.02. 2018
pre žiakov 1.-9. ročníka
Výtvarná súťaž – Envitalent – Tajomstvo stromu 2018
február 2018
 
Okresné kolo biologickej olympiády – kategória C
08.02.2018
 
Fotografovanie žiakov 1. a 9. ročníka
február – marec 2018
 
Základný lyžiarsky výcvik – Chata vo Vyhnanej v Terchovej-Štefanovej
26.02. - 02.03.2018
pre žiakov 7. ročníka
Obvodové kolo geografickej olympiády
06.02.2018
 
Okresné kolo dejepisnej olympiády
do 15.02.2018
 
Výtvarná súťaž – grafický návrh obalu žiackej knižky (Ševt)
február 2018
 
Týždeň priateľstva, Valentínska pošta, Priateľské športové turnaje 1. stupeň
- žiaci na I. stupni venujú 1 VH SJL téme priateľstva a budú tvoriť valentínske želania
- rozhlasová relácia pre žiakov
- valentínska pošta- hovorme o priateľstve a láske: aktivity zamerané na danú tematiku počas jednotlivých vyučovacích hodín
- malý moderátor- v rámci čítania aktivity zamerané na precvičenie správneho čítania, výslovnosti a artikulácie.
- triedne fašiangy turíce- tance a spev na hudobnej výchove
- triedne kolo Slávik (1. stupeň)- súťaž v speve alebo hre na hudobný nástroj- ľudová tematika
- triedna besiedka naučených tancov a piesní z hudobno- pohybového krúžku: malé triedne vystúpenie na konci mesiaca pre rodičov
- prezentácia čitateľských denníkov a prečítaných kníh za mesiac február
od 12.02. do 16.02.2018
 
Olympiáda ľudských práv
február 2018
 
Priateľský futsalový turnaj v Belej
február 2018
 
Praveká súťaž pre školy – v rámci predmetu dejepis v 5. a 6. ročníku
- riešenie súťažných úloh: praveký šaman a praveká šamanská jaskyňa
február – marec 2018
 
Súťaž školskej knižnice: Ilustrujeme rozprávky H. CH. Andersena
február 2018
 
Školské kolo Chemickej olympiády
09.02.2018
 
Regionálne zvyky a tradície – Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
február 2018
III.B
Triedne kolo speváckej súťaže Slávik pre žiakov I. stupňa - súťaž v speve alebo hre na hudobný nástroj- ľudová tematika
február – marec 2018
 
Triedna besiedka – prehliadka naučených tancov žiakov z Hudobno-pohybového krúžku, vystúpenie pre rodičov
február 2018
 
Polročné prázdniny
02. 02. 2018
 
Jarné prázdniny
19.02.-23.02.2018