Hlavná stránka

Vystúpenie pre Dom opatrovateľskej služby Alžbetinum


Tak ako každý rok v období Fašiangov, tak aj tento rok žiaci našej školy išli potešiť svojim programom obyvateľov DOS Alžbetinum . Pripravili si pre nich vystúpenie, ktoré im pripomenulo Fašiangy z ich mladosti. Vystúpenie charakterizovala zábava, roztopašnosť a veselosť tohto času. Svojimi prekáračkami, spevom a hrou na heligónku vyvolali na tvárach seniorov úsmev ale aj slzičku šťastia. V druhej časti vystúpenia žiaci svojim vystúpením zobrazili vyvrcholenie fašiangových sviatkov - fašiangový utorok, poslednú muziku spojenú s pochovávaním basy.

Žiaci boli za svoje vystúpenie odmenení potleskom a sladkou odmenou. Dúfame, že sa nám podarilo potešiť a spríjemniť čas starším spoluobčanom a svojou troškou sme pripravili všetkým prítomným chvíľky pohody a radosti.