Hlavná stránka

Poďakovanie za nezištnú pomoc a sponzorstvo rodičom Franekovým


Riaditeľstvo Základnej školy spoločne s deťmi z  3. B  triedy posielajú touto cestou veľké ĎAKUJEM pánovi Stanislavovi Franekovi, ktorý nám venoval  moderné a dizajnové skrinky  z vlastnej domácej dielne. Svojou šikovnosťou  nám pomohol  pri zabezpečení  a modernizácií  materiálneho vybavenia  aj do 1. B triedy, a to sponzorským darom  vstavanej  skrine a nových priestranných regálov. Dňa 07. februára prijal pozvanie od žiakov tretieho ročníka, ktorí mu venovali  vlastnoručne vyrobený ďakovný list.  

Ďakujeme, že Vám záleží na skvalitňovaní a zveľaďovaní našich učebných priestorov.