Archív 2013/2014

Exkurzia Beckov


27.09.2013 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili vlastivednej exkurzie na hrad Beckov. Spoznali jeho vznik a históriu, povesti, ktoré sa ho týkajú, ale tiež aj zlobu hradného pána Ctibora. Oboznámili sa so zbraňami, ktoré sa na hrade uchovali. Svoju dobrú kondičku si overili  pri výstupe mnohými schodami. Nezabudnuteľným zážitkom zostanú pohľady z rôznych miest na okolitú krajinu. Cestou domov ešte navštívili známe pútnické miesto –Skalka. Vedomosti, ktoré získali, využijú na hodinách vlastivedy a iných vyučovacích predmetoch.