Unicef

Týždeň modrého gombíka


modrý gombíkUž 14 rokov

14.-20. mája nás všetkých niečo spája.
Snaha niečo zlepšiť a 
z úprimnej radosti ukrajinských detí sa tešiť.
Hlad, bieda, vojna a strach -
celá krajina otočená v prach

Jakub Staňo, 6.B

 

Už po 14. rok organizuje UNICEF verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, chce opäť pomoc smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.

Zapojením našej školy do Týždňa modrého gombíka 2018 v dňoch od 14. do 20. mája máme väčšiu šancu na zmenu. V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel. Budeme úprimne radi, ak sa aj Vy a vaše deti pridáte k tohtoročnej zbierke a spoločne tak pomôžeme deťom na Ukrajine.

Tento rok sa nám podarilo v rámci celej školy vyzbierať 168 eur. Každému, ktorý prispel akoukoľvek sumou, a vyjadril tak podporu deťom na Ukrajine, patrí úprimné ĎAKUJEME!Za aktívnu pomoc patrí vďaka našim žiačkam: Alexandre Komačkovej, Vanese Porubčanskej,Timei Jedličakovej a Lucii Žentekovej zo 7.A.